Game Time: Mon, 03/24/2014 9:00PM
Pick: 634 Illinois St. -3.0(-110) VS 633 Texas A