Scottydog

MyPicks User Live Picks
My Picks User Archived Picks
DateSportPicksScoreOddsW/L$
7/26/2014 9:05:00 PMMLBSides Angels 4 - 0-1.5 (175) W 175.00
7/26/2014 7:10:00 PMMLBTotal (Minnesota/Chicago) Under 0 - 7u 7.5 (-110) W 100.00
7/26/2014 4:05:00 PMMLBML Cubs 3 - 6-117 L -117.00
7/25/2014 10:15:00 PMMLBML Giants 1 - 8125 L -100.00
7/25/2014 10:05:00 PMMLBSides Angels 2 - 1-1.5 (155) L -100.00
7/24/2014 10:05:00 PMMLBSides Angels 4 - 6-1.5 (180) L -100.00
7/23/2014 10:05:00 PMMLBTotal (Los Angeles/Baltimore) Under 3 - 2u 8.5 (-120) W 100.00
7/22/2014 10:05:00 PMMLBTotal (Los Angeles/Baltimore) Over 4 - 2o 8.5 (-120) L -120.00
7/22/2014 10:05:00 PMMLBSides Angels 2 - 4-1.5 (150) L -100.00
7/18/2014 10:05:00 PMMLBSides Athletics 5 - 4-1.5 (135) L -100.00
7/18/2014 10:05:00 PMMLBSides Angels 3 - 2-1.5 (150) L -100.00
7/18/2014 8:15:00 PMMLBSides Cardinals 3 - 2-1.5 (170) L -100.00
7/18/2014 7:35:00 PMMLBSides Braves 6 - 4-1.5 (140) W 140.00
7/18/2014 7:05:00 PMMLBSides Nationals 2 - 4-1.5 (130) L -100.00
7/15/2014 8:15:00 PMMLBSides All-Stars 5 - 3-1.5 (175) W 175.00
7/13/2014 3:05:00 PMMLBSides Angels 10 - 7-1.5 (-110) W 100.00
7/8/2014 10:05:00 PMMLBSides Angels 0 - 4-1.5 (120) L -100.00
7/7/2014 8:40:00 PMMLBTotal (Colorado/San Diego) Under 1 - 6u 10.5 (-125) W 100.00
7/7/2014 7:10:00 PMMLBSides Rays 0 - 6-1.5 (170) L -100.00
7/4/2014 9:05:00 PMMLBSides Angels 7 - 6-1.5 (115) L -100.00
7/4/2014 8:10:00 PMMLBTotal (Colorado/Los Angeles) Under 0 - 9u 9.0 (110) T 0.00
7/4/2014 6:40:00 PMMLBML Giants 0 - 2-113 L -113.00
7/3/2014 8:10:00 PMMLBSides Dodgers 3 - 2-1.5 (110) L -100.00
7/2/2014 3:40:00 PMMLBML Reds 0 - 3-121 L -121.00
7/2/2014 3:10:00 PMMLBSides Dodgers 4 - 5-1.5 (140) L -100.00
7/1/2014 7:05:00 PMMLBML Rays 2 - 1-119 W 100.00
6/27/2014 10:10:00 PMMLBSides Dodgers 1 - 3-1.5 (155) L -100.00
6/27/2014 8:10:00 PMMLBML Angels 6 - 8110 L -100.00
6/26/2014 10:10:00 PMMLBTotal (Los Angeles/St. Louis) Over 0 - 1o 6.5 (-105) L -105.00
6/26/2014 8:05:00 PMMLBSides Tigers 6 - 0-1.5 (135) W 135.00
12345...Last >>