lrcredneck85

MyPicks User Live Picks
My Picks User Archived Picks
DateSportPicksScoreOddsW/L$
4/25/2017 6:10:00 PMMLBTotal (Cleveland/Houston) Under 2 - 4u 8.5 (-115) W 100.00
4/11/2017 7:25:00 PMMLBTotal (Toronto/Milwaukee) Over 4 - 3o 9.0 (100) L -100.00
4/11/2017 4:10:00 PMMLBTotal (Cleveland/Chicago) Over 1 - 2o 8.5 (-105) L -105.00
4/10/2017 7:05:00 PMMLBTotal (Washington/St. Louis) Under 14 - 6u 8.5 (-105) L -105.00
4/10/2017 1:05:00 PMMLBTotal (New York/Tampa Bay) Over 1 - 8o 8.0 (-110) W 100.00
4/9/2017 2:10:00 PMMLBTotal (Houston/Kansas City) Under 5 - 4u 8.0 (100) L -100.00
4/9/2017 1:10:00 PMMLBTotal (Tampa Bay/Toronto) Under 7 - 2u 7.5 (105) L -100.00
4/9/2017 1:10:00 PMMLBTotal (Detroit/Boston) Over 7 - 5o 8.5 (100) W 100.00
4/7/2017 7:05:00 PMMLBTotal (Baltimore/New York) Over 5 - 6o 8.5 (-105) W 100.00
3/24/2017 7:25:00 PMCBBTotal (Baylor/South Carolina) Over 70 - 50o 135.0 (-110) L -110.00
3/16/2017 3:25:00 PMCBBTotal (Florida/East Tenn St) Under 80 - 65u 149.5 (-130) W 100.00
3/7/2017 2:40:00 PMCBBTotal (Wake Forest/Boston College) Under 92 - 78u 158.0 (-110) L -110.00
2/28/2017 9:00:00 PMCBBTotal (Georgia Tech/Pittsburgh) Over 52 - 61o 135.5 (-110) L -110.00
2/25/2017 4:00:00 PMCBBTotal (Boston College/Virginia Tech) Under 75 - 91u 154.5 (-110) L -110.00
2/22/2017 9:00:00 PMCBBTotal (California/Oregon) Over 68 - 65o 131.0 (-110) W 100.00
2/22/2017 7:00:00 PMCBBTotal (Wake Forest/Pittsburgh) Under 63 - 59u 158.5 (-110) W 100.00
2/18/2017 8:20:00 PMCBBTotal (North Carolina/Virginia) Over 41 - 65o 134.5 (-110) L -110.00
2/18/2017 3:00:00 PMCBBTotal (Oregon/Colorado) Over 73 - 101o 140.5 (-110) W 100.00
2/8/2017 11:00:00 PMCBBTotal (Arizona St./California) Under 43 - 68u 147.5 (-110) W 100.00
2/6/2017 7:00:00 PMCBBTotal (Virginia/Louisville) Over 55 - 71o 121.5 (-110) W 100.00
2/5/2017 6:35:00 PMNFLTotal (Atlanta/New England) Under 28 - 34u 58.5 (-110) L -110.00
2/4/2017 8:20:00 PMCBBTotal (Florida/Kentucky) Over 66 - 88o 160.5 (-110) L -110.00
2/4/2017 1:05:00 PMCBBTotal (Duke/Pittsburgh) Over 64 - 72o 154.0 (-110) L -110.00
2/1/2017 8:00:00 PMCBBTotal (Virginia/Virginia Tech) Under 71 - 48u 135.0 (-110) W 100.00
1/31/2017 7:00:00 PMCBBTotal (North Carolina/Pittsburgh) Over 78 - 80o 160.0 (-110) L -110.00
1/29/2017 6:30:00 PMCBBTotal (Virginia Tech/Boston College) Under 85 - 79u 155.0 (-110) L -110.00
1/28/2017 9:30:00 PMCBBTotal (Colorado/Oregon) Over 65 - 74o 144.0 (-110) L -110.00
1/24/2017 7:00:00 PMCBBTotal (Pittsburgh/Louisville) Under 51 - 106u 146.0 (-110) L -110.00
1/23/2017 7:00:00 PMCBBTotal (Duke/N.C. State) Over 84 - 82o 160.0 (-110) W 100.00
1/22/2017 6:45:00 PMNFLTotal (New England/Pittsburgh) Over 17 - 36o 49.5 (-110) W 100.00
12345...Last >>