bigfly44

MyPicks User Live Picks
My Picks User Archived Picks
DateSportPicksScoreOddsW/L$
4/17/2014 8:10:00 PMMLBTotal (Houston/Kansas City) Under 1 - 5u 7.5 (-105) W 100.00
4/17/2014 7:05:00 PMMLBML Pirates 11 - 2101 W 101.00
4/17/2014 7:05:00 PMMLBSides Cardinals 8 - 0-1.5 (125) W 125.00
4/17/2014 3:45:00 PMMLBSides Giants 1 - 2-1.5 (185) L -100.00
4/16/2014 10:05:00 PMMLBTotal (Los Angeles/Oakland) Under 5 - 4u 8.5 (-105) L -105.00
4/16/2014 8:10:00 PMMLBML White Sox 4 - 6116 L -100.00
4/16/2014 8:10:00 PMMLBML Astros 4 - 6111 L -100.00
4/16/2014 8:05:00 PMMLBML Mariners 2 - 3109 L -100.00
4/16/2014 7:10:00 PMMLBSides Marlins 3 - 6-1.5 (160) L -100.00
4/16/2014 7:05:00 PMMLBSides Yankees 2 - 0-1.5 (150) W 150.00
4/16/2014 1:10:00 PMMLBML Cardinals 1 - 5-101 L -101.00
4/16/2014 12:35:00 PMMLBML Pirates 0 - 4108 L -100.00
4/15/2014 10:05:00 PMMLBTotal (Los Angeles/Oakland) Over 10 - 9o 8.5 (-115) W 100.00
4/15/2014 10:05:00 PMMLBTotal (Los Angeles/Oakland) Over 10 - 9o 8.5 (-115) W 100.00
4/15/2014 8:10:00 PMMLBTotal (Minnesota/Toronto) Over 9 - 3o 7.5 (-110) W 100.00
4/15/2014 8:10:00 PMMLBTotal (Houston/Kansas City) Over 4 - 2o 8.5 (-105) L -105.00
4/15/2014 8:10:00 PMMLBML Cardinals 6 - 1105 W 105.00
4/15/2014 8:10:00 PMMLBSides Red Sox 1 - 2-1.5 (115) L -100.00
4/15/2014 7:10:00 PMMLBML Pirates 5 - 7-108 L -108.00
4/15/2014 7:10:00 PMMLBTotal (Cincinnati/Pittsburgh) Over 5 - 7o 7.0 (105) W 105.00
4/14/2014 10:05:00 PMMLBSides Athletics 3 - 2-1.5 (125) L -100.00
4/14/2014 8:10:00 PMMLBML Cardinals 4 - 0105 W 105.00
4/14/2014 8:05:00 PMMLBML Rangers 1 - 7-117 L -117.00
4/14/2014 7:05:00 PMMLBSides Braves 9 - 6-1.5 (135) W 135.00
4/14/2014 7:05:00 PMMLBTotal (Baltimore/Tampa Bay) Under 7 - 1u 8.0 (100) T 0.00
4/13/2014 8:05:00 PMMLBML Yankees 3 - 2-102 W 100.00
4/13/2014 4:10:00 PMMLBML Dodgers 8 - 6-114 W 100.00
4/13/2014 4:10:00 PMMLBSides Athletics 3 - 0-1.5 (130) W 130.00
4/13/2014 3:35:00 PMMLBML Mets 2 - 14139 L -100.00
4/13/2014 2:10:00 PMMLBML Royals 3 - 4-119 L -119.00
12345...Last >>